Polityka prywatności reklamy GrowOn na FB

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce zastosowanie ma rozporządzenie PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Przetwarzanie danych osobowych wymaga od nas podania prawnej podstawy do jego realizowania. Dlatego też poniżej przekazujemy kilka informacji na temat tego, Read more about Polityka prywatności reklamy GrowOn na FB[…]

Polityka prywatności strony GrowOn na FB

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, Read more about Polityka prywatności strony GrowOn na FB[…]