11 maj 2018

Analiza płynności wraz z rozwiązaniami optymalizacyjnymi

1. Analiza płynności

Ta część usługi wykonywana jest w następującej kolejności:
1. Omawiamy z kierownictwem firmy jakie są obecnie problemy z płynnością
2. Ustalamy cele
3. Zapoznajemy się z warunkami płatności dla Państwa poszczególnych dostawców i klientów
4. Na podstawie dokumentów księgowych sprawdzamy jak ustalone terminy płatności mają się do rzeczywistych wpływów i wydatków
5. Analizujemy źródła finansowana
W oparciu o zebrane informacje budujemy Państwa indywidualny model wpływów i wydatków w czasie.
indywidualny model plynności w czasie
Czyli zaznaczamy na przestrzeni czasu, jakie będą pojawiały się w danym momencie wpływy a jakie będą wydatki. Model korygujemy o ewentualne opóźnienia w płatnościach od Państwa klientów, które przewidujemy w oparciu o dane historyczne. Wszelkie działania optymalizacjne w zakresie płynności umieszczamy na kolejnych wersjach modelu, aż do uzyskania pożadanej płynności w każdym kolejnym dniu kalendarza wpływów i wydatków. Model pozostaje w Państwa Firmie w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego (plik xlsx xls lub ods). Dzięki temu będą Państwo mogli wykorzystywać kalendarz w kolejnych okresach.

2. Przygotowanie rozwiązań optymalizacyjnych.

Obszar optymalizacji płynności jest bardzo szeroki. Poniżej opisane będą tylko jedne z wielu z metod, które mogą być zastosowane w Państwa Firmie. Wszystko zależy od uwarunkowań, do których dostosowujemy sposób pracy w jaki dochodzimy do satyfakcjonujących rezultatów.
Jednocześnie poniższe informacje mogą posłużyć Państwu do samodzielnego zoptymalizowania płynności. W tym miejscu temat potraktowany jest bardziej ogólnie, i nie będzie wyczerpany. Dlatego zapraszamy również do śledzenia naszego bloga, gdzię będą pojawiały się wpisy związane z tym zagadnieniem.

Pracując nad optymalizacją płynności dla Państwa, zaczynamy od rozwiązań które można łatwo wdrożyć a przyniosą znaczną poprawę sytuacji. M.in. badamy w jakim czasie od sprzedaży towaru lub wyświadczenia usługi, faktura dociera do klienta. Często okazuje się, że już na poprawieniu tego jednego aspektu można uzyskać istotny postęp. Bardzo ważne jest zwłaszcza to, żeby dokument dotarł nie tylko do samej firmy klienta, ale do osoby od której rozpoczyna się tam procesowanie płatności z fakturę. Ponieważ nie zawsze jest to księgowość.

Podczas optymalizacji płynności, zwracamy szczególną uwagę na relacje z Państwa klientami. Dlatego rekomendujemy przede wszystkim miękkie metody nacisku na terminowe płatności. Staramy się dociec do przyczyn opóźnień. Często są one związane z problemami organizacyjnymi, które dość łatwo można rozwiązać.

Nastęnym ważnym czynnikiem jest optymalizacja większych wydatków. Mogę one dotyczyć zakupów towarów lub materiałów, ale też rozliczeń z podwykonawcami w przypadku firm usługowych.

W pierwszym przypadku porównujemy rentowność zapasu w przypadku większych jednorazowych zakupów z rabatem, do mniejszych zakupów bez rabatu. Prezentujemy dla poszczególnych wypadków progi, dla których wzięcie rabatu nie jest opłacalne. Pozostawiamy też narzędzie do samodzielnej błyskawicznej analizy opłacalności skorzystania z ofertu rabatu. Jeżeli problemy z płynnością związane są szerzej z procesem zamawiania towarów i materiałów, to rekomendujemy jednocześnie skorzystania z naszej usługi optymalizacji łańcucha dostaw.

W przypadku rozliczeń z podwykonawcami, istotne jest dla nas jak umiejscowione są usługi w czasie, względem projektów które Państwo realizujecie. Rozumiejąc potrzebę zapobiegania opóźnieniom, zwracamy uwagę na to, czy w danym momencie część realizacji podwykonawców nie byłoby korzystnej przesunać na dalsze etapy prac.

Innym aspektem optymalizacji jest aktualizacja warunków płatności w umowach. Jeżeli zdarzają się Państwa Firmie opóźnienia w płatnośniach dla dostawców, to możliwe, że zgodzą się oni na wydłużenie terminów płatności w umowach. To samo warto czasem zrobić w odniesieniu do niektórych klientów (o ile nie będzie dochodziło do dalszych opóźnień). Ponieważ przewidywalność w zakresie zarządzania płynnością ma kluczowe znaczenie.

Jeżeli w Państwa firmie trudności związane z płynnością mają charakter czasowy – zwracamy większą uwagę na źródłą finansowania oraz na bieżące zaległości. W razie potrzeby m.in. pomagamy w przygotowaniu wniosku kredytowego, pomagamy ustalić które składniki majątku można przeznaczyć do zbycia, czy też pomagamy w uregulowaniu spraw z wierzycielami.