Polityka prywatności reklamy GrowOn na FB

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce zastosowanie ma rozporządzenie PE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. numer 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Przetwarzanie danych osobowych wymaga od nas podania prawnej podstawy do jego realizowania. Dlatego też poniżej przekazujemy kilka informacji na temat tego, Read more about Polityka prywatności reklamy GrowOn na FB[…]

Polityka prywatności strony GrowOn na FB

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, Read more about Polityka prywatności strony GrowOn na FB[…]

pomocna dłoń

Regulamin akcji promocyjnej Profit 2018

Regulamin akcji promocyjnej „Profit 2018”  § 1 Organizator Organizatorem akcji promocyjnej „Profit 2018”, zwaną dalej Akcja Promocyjną jest Firma GrowOn Bartosz Zakrzewski z siedzibą w Legnicy przy ul. Pruszyńskiego 16/6 Legnica 59-220 NIP 6792500157, REGON 380150966, zwaną dalej Organizatorem § 2 Podstawowe informacje Akcja promocyjna polega na możliwości skorzystania z usług na preferencyjnych warunkach, w tym Read more about Regulamin akcji promocyjnej Profit 2018[…]