11 maj 2018

Optymalizacja łańcucha dostaw

Jeżeli w firmie pojawiają się braki towarowe lub nadstany, to przyczyna problemu leży w łańcuchu dostaw.
– Skutkiem braków może być nie tylko spadek poziomu obrotu, ale też utrata zaufania klientów.
– Skutki nadstanów to nie tylko zamrożony kapitał, ale też często zajęta przestrzeń magazynowa a nawet zniszczenia towarów.

 

Obszar zarządzania łańcuchem dostaw jest bardzo obszerny. Poniżej opisane zostaną przykładowe działania, poprzez które zrealizujemy dla Państwa usługę optymalizacji łańcucha dostaw. Oczywiście część podanych tutaj informacji, może Państwu pomóc również w samodzielnym rozwiązaniu problemów. Ponieważ w tym miejscu opisujemy tylko na czym polega usługa, temat nie może być wyczerpany w całości. Więcej informacji będzie pojawiało się na naszym blogu, do którego śledzenia serdecznie zapraszamy.

 

Analiza bieżącej sytuacji.

Pracę zaczynamy od zapoznania się z bieżącą sytuacją. Zwracamy uwagę na rodzaj asortymentu, którym Państwo handlujecie, ze szczególnym uwzględnieniem sezonowości, warunków przechowywania i terminów ważności. Poznajemy aplikacje, na której Państwo używacie do tworzenia zamówień. Zbieramy też informacje dotyczące warunków współpracy z Państwa dostawcami. Ustalamy jak szybko od momentu wysłania zamówienia otrzymujecie Państwo dostawę towaru, oraz jakie są koszty dostawy przy danej wielkości zamówień.
Już na tym etapie uzyskujemy informacje o tym, które elementy procesu pracują dobrze a które wymagają optymalizacji.

 

Przygotowanie i prezentacja raportu.

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy dla Państwa raport o bieżącym stanie łańcucha dostaw. Raport dostępny jest w wersji syntetycznej oraz szczegółowej. Umożliwia to ustalenie priorytetów działań a jednocześnie ułatwia już samo rozwiązywanie problemów. Raport może grupować dane np. według dostawców, kategorii produktów, rodzai problemów.
Jeżeli mają Pańśtwo takie życzenie, możemy również zbadać rentowność zainwestowanych środków w towar – w podziale na poszczególnych dostawców lub kategorie artykułów.

 

Projekt optymalizacyjny.

Po omówieniu z Państwem raportu, przygotowujemy projekt optymalizacji łańcucha dostaw. Proponowne działania uszeregowane są poczynając od działań najłatwiejszych do wdrożenia a jednocześnie przynoszących najszybszą i największą poprawę. Przykładowe, rekomendowane działania to np:
– zmiana sposobu dostarczania towaru
– renegocjacja terminu dostawy
– inny sposób zazębiania zamówień
– zmiana częstotliwości tworzenia zamówień
– bufor dla artykułów, które powtarzały się w brakach
– kontraktowanie zamówień planowanych w dłuższym horyzoncie czasowym
– inne sposób wykorzystania narzędzia do tworzenia i wysyłki zamówień
– przygotowanie miejsca magazynowego pod większe partie niektórych grup towaru
i wiele innych, w zależności od indywidualnych uwarunkowań.

 

Kontrola wyników

Po określonym uprzednio czasie, dokonujemy ponownego sprawdzenia, jak funkcjonuje łańcuch dostaw – z wprowadzenymi zmianami. Ustalamy co zadziałało najlepiej. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dokonujemy korekt w projekcie optymalizacyjnym,