11 maja 2018

Rozwiązywanie konfliktów

Istnieją rzadkie wypadki, w których rozwiązywanie konfliktów warto powierzyć zewnętrznemu podmiotowi.
Mogą to być sytuacje w których np.:

– firma jest w sporze z kontrahentem
– doszło do konfliktu pomiędzy partnerami spółki, lub managerami,
– kierownictwo firmy chce zapewnić pracownikowi większy komfort w wyrażaniu swojego stanowiska,
– następuje zakończenie współpracy z pracownikiem, który wstępuje na drogę sądową,
itd.

 
Dobrze zrealizowana usługa, to nie tylko rozwiązanie pojedynczego konfliktu. To również udrożnienie komunikacji i wypracowanie metod dochodzenia do wspólnego stanowiska w przyszłości. Jest to też ważny gest, który umacnia kulturę organizacji. Już samo zaangażowanie osoby z zewnątrz, świadczy o tym, że sprawa traktowana jest w Państwa Firmie poważnie, oraz że dążycie Państwo do polubownego załatwienia sprawy.
 
Pracujemy dla Państwa, ale realizując to zadanie musimy pozostać bezstronni przez cały okres realizacji usługi. Działamy w kierunku wypracowania porozumienia, zachowując swobodę działania w doborze środków. Zapewniamy komfort  i dyskrecję wszystkim uczestnikom procesu.