11 maj 2018

Szkolenie: arkusz kalkulacyjny (Excel, Open Office, Libre Office)

Skuteczne szkolenie z arkusza kalkulacyjnego, to takie po którym uczestnik jest w stanie praktycznie wykorzystać nową wiedzę do usprawnienia swojej pracy.

 

Niestety często jest tak, że uczestnicy nie wynoszą z podobnych szkoleń niczego (oprócz dyplomów).
Najczęstszą praktyką stosowaną przez firmy szkoleniowe jest rozsyłanie przyszłym uczestnikom testów wstępnych. Na podstawie wyników z tych testów, uczestnicy podzieleni są na grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Następnie szkolenia przeprowadzane są w grupach kilku-kilkunastooosobowych, gdzie realizowany jest program: początkujący, średniozaawansowany itd.

 

W GrowOn proponujemy zupełnie inne podejście do procesu szkolenia. Przede wszystkim skupiamy się na celu. Celem nie jest nauczenie kursanta Excela, Open Office Calc, czy Libre Office Calc. Celem jest nauczenie wykorzystywania tej aplikacji w praktyce.

 

Oznacza to, że zaczynamy od ustalenia jakie czynności uczestnik szkolenia wykonuje na codzień. Następnie projektujemy jedno lub kilka prostych usprawnień za pomocą aplikacji (Excel, Open Office, Libre Office). Zaczynamy od rzeczy bardzo prostych do zrobienia i przekazujemy tylko niezbędną wiedzę do realizacji tego jednego zadania.
Dużą wagę przywiązujemy do doboru tematycznego tego pierwszego zadania. Kluczowym elementem jest powtarzalność danej czynności. To znaczy plik, który kursant stworzy, powinien być wykorzystywany w jego codziennej pracy. Nie może to być, coś do czego uczestnik szkolenia będzie zaglądał rzadziej niż kilkakrotnie w ciągu tygodnia.

 

Kolejną różnicą pomiędzy tradycyjnym rynkiem szkoleń z Excel a GrowOn jest zakres czasowy szkolenia. Nie wiedzieć czemu, kursy na rynku tradycyjnym polegają na 8-10 godzin intensywnym szkoleniu w ciągu jednego dnia. Lub – co gorsza – dwóch dni pod rząd. Biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia, odsetek przyswojonej wiedzy jest znikomy. Nie przypadkowo kursy językowe rozpisane są na pojedycze godziny w ciągu tygodnia. Pomiędzy którymi kursanci mają czas na przyswojenie nowej wiedzy i przygotowanie się do kolejnych zajęć. W GrowOn zdajemy sobie sprawę, z tego że wiele osób, nie miało wcześniej większej styczności z arkuszem kalkulacyjnym. Bardziej skuteczną metodąjest w tym wypadku postępowanie metodą drobnych kroków. Dlatego szkolenie rozpisane jest w dłuższej perspektywę czasu. Działamy w myśl zasady – naucz się – wykorzystaj nowe umiejętności – wtedy wrócisz po więcej.

 

Pracujemy w systemie – jedna osoba szkoląca – jedna osoba szkolona. To najbardziej efektywna metoda, ponieważ umożliwia 100 % dostosowanie zagadnień, tempa i sposobu komunikacji do indywidualnych uwarunkowań kursanta.

 

Dążymy do uzyskania najlepszego możliwego efektu szkoleniowego. Jest nim moment, w którym uczestnik szkolenia potrafi już samodzielnie rozwiązywać problemy przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Samodzielnie wymyśla i stosuje formuły. Oraz tworzy swoje własne, w pełni funkcjonalne pliki.